АДР ДНІПРО
Блог
Правила та закони про перевезення небезпечних вантажів
На сьогодні перевезення небезпечних вантажів територією України здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6 квітня 2000 р. № 1644-ІІІ (далі — Закон України), «Про приєднання України до Європейської угоди про Міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» від 2 березня 2000 р. № 1511-ІІІ  та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 4 серпня 2018 р. № 656
Детальніше
Класифікація небезпечних вантажів
Відповідно до ДОПНВ передбачаються наступні класи небезпечних вантажів

Клас 1 Вибухові речовини і вироби.
Клас 2 Гази.
Клас 3 Легкозаймисті рідини.
Клас 4.1 Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, полімерізіруючі речовини і тверді десенсибілізовані вибухові речовини.
Клас 4.2 Речовини, здатні до самозаймання.
Клас 4.3 Речовини, що виділяють займисті гази при контакті з водою.
Клас 5.1 Окислюючі речовини.
Клас 5.2 Органічні пероксиди.
Клас 6.1 Токсичні речовини.
Клас 6.2 Інфекційні речовини.
Клас 7 Радіоактивні матеріали.
Клас 8 Корозійні речовини.
Клас 9 Інші небезпечні речовини і вироби.
Детальніше
Маркування та знаки небезпечних вантажів
Згідно з діючими правилами і нормативам, на всі небезпечні вантажі необхідно наносити спеціальні знаки небезпеки, щоб оповіщати інших учасників дорожнього руху про те, що вантажний транспортний засіб перевозить небезпечні речовини, які можуть привести до загибелі, травматизму або інших негативних наслідків.
Детальніше